KIPEO Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang voor kinderen en jongeren

gratis

IPEO, een instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van volwassen suïcidepogers is een tool voor hulpverleners in het Algemeen Ziekenhuis. KIPEO is de aangepaste tool voor jongeren onder de 18 jaar. KIPEO wordt ook gebruikt in kinderpsychiatrische settings, CLB en CGG. Het KIPEO bestaat uit een semi-gestructureerd interview waarmee risico- en beschermende factoren alsook zorgbehoeften van jonge suïcidepogers in kaart worden gebracht. 

Klik hier om het KIPEO te downloaden

Klik hier om de handleiding van het KIPEO te downloaden

Klik hier voor meer informatie over KIPEO

 

Naast het KIPEO dat ingevuld wordt met de jongeren is er ook KIPEO-O dat zich richt tot de ouder(s)/voogd(en). KIPEO-O vormt enerzijds een bron van extra informatie voor de hulpverleners, anderzijds wil de KIPEO-O het gevoel van betrokkenheid van de ouders/voogden verhogen.

Klik hier om het KIPEO-O te downloaden

 

Voor meer informatie over deze tool kan je contact opnemen met VLESP (info@vlesp.be).

 

IPEO, een instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van volwassen suïcidepogers is een tool voor hulpverleners in het Algemeen Ziekenhuis. KIPEO is de aangepaste tool voor jongeren onder de 18 jaar. KIPEO wordt ook gebruikt in kinderpsychiatrische settings, CLB en CGG. Het KIPEO bestaat uit een semi-gestructureerd interview waarmee risico- en beschermende factoren alsook zorgbehoeften van jonge suïcidepogers in kaart worden gebracht. 

Klik hier om het KIPEO te downloaden

Klik hier om de handleiding van het KIPEO te downloaden

Klik hier voor meer informatie over KIPEO

 

Naast het KIPEO dat ingevuld wordt met de jongeren is er ook KIPEO-O dat zich richt tot de ouder(s)/voogd(en). KIPEO-O vormt enerzijds een bron van extra informatie voor de hulpverleners, anderzijds wil de KIPEO-O het gevoel van betrokkenheid van de ouders/voogden verhogen.

Klik hier om het KIPEO-O te downloaden

 

Voor meer informatie over deze tool kan je contact opnemen met VLESP (info@vlesp.be).

 

Image: 
Price: 
€0.00
Highlighted: 
no

© Zelfmoord1813 - disclaimer