Adviezen voor fictiemakers

Aan zelfdoding gaat een heel proces vooraf, waarin een complexe combinatie van factoren een rol speelt. Sommige mensen zijn van nature of door vroege levenservaringen kwetsbaarder voor het ontwikkelen van zelfmoordgedachten dan anderen. Daarnaast zijn er stressfactoren, zoals sociale en psychische problemen, die het risico op zelfmoordgedachten kunnen verhogen. Of iemand al dan niet een zelfmoordpoging onderneemt, wordt beïnvloedt door factoren die beschermend of net drempelverlagend kunnen werken.

Fictie kan deze drempel tot suïcidaal gedrag verhogen, maar ook verlagen. Wees je als fictiemaker bewust van de effecten die het thema zelfdoding kan hebben op personen die aan zelfmoord denken en laat je hierbij adviseren door experts.

 

Voor wie zijn deze adviezen bedoeld?
Onze adviezen
Totstandkoming van de adviezen
Getuigenissen

 

Voor wie zijn deze adviezen bedoeld?

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) wil een partner zijn, een hulp, voor iedereen die werkt of wil werken rond het thema zelfdoding bij het maken van fictie. Onder fictie wordt verstaan:

  • Televisie
  • Film
  • Theater
  • Literatuur
  • Muziek

We beogen dus een meerwaarde te kunnen bieden aan scenaristen, producenten, regisseurs, auteurs, muzikanten en zovele anderen.

top

Onze adviezen

Het doel van deze aanbevelingen is om fictiemakers te laten stilstaan bij de mogelijke impact van het thema zelfmoord op kijkers, luisteraars of lezers. We willen zo de kans verkleinen dat personen met zelfmoordgedachten na het zien/horen/lezen van fictie een zelfmoordpoging ondernemen.

Werkgroep Verder schreef een brochure waarin overzichtelijk wordt weergegeven welke mechanismen ten grondslag liggen aan deze impact en hoe fictiemakers hier rekening mee kunnen houden.

Deze brochure kan je hier downloaden: adviezen vanuit de suïcidepreventie voor fictiemakers.

Vier adviezen staan centraal 

Geef hoop 

Bied geen eenzijdig negatief verhaal. Maak duidelijk dat hulp mogelijk is en grijp de kans om een preventieve boodschap te brengen. Toon bijvoorbeeld hoe je kan herkennen dat het niet goed gaat met iemand of geef iets mee over het complexe proces dat aan een zelfdoding vooraf gaat. Vermeld waar mensen terecht kunnen voor hulp: www.zelfmoord1813.be of het telefoonnummer 1813.

Romantiseer of normaliseer een zelfdoding niet

Zorg ervoor dat de zelfdoding niet geportretteerd wordt als een daad die veroorzaakt werd door één bepaalde factor in het leven van het personage, zoals een ontslag of een relatiebreuk. Let op voor de voorstelling van zelfmoord als een goede, acceptabele of heroïsche oplossing voor problemen.

Toon geen methode van zelfdoding 

Een methode van zelfdoding tonen houdt steeds een groot risico in voor mogelijk kopieergedrag bij suïcidale kijkers of lezers, zelfs als de zelfdoding uiteindelijk niet wordt uitgevoerd.

Hou rekening met risicogroepen

Het risico op kopieergedrag is voornamelijk hoog bij kwetsbare jongeren. Extra voorzichtigheid bij fictie gericht op deze doelgroep is aangewezen.

Meer concrete tips bij het omgaan met zelfmoord als thema in fictie zijn terug te vinden in de brochure.

 

Factsheets per mediadomein

In volgende factsheets vind je concrete adviezen en tips per mediadomein:

top

Totstandkoming adviezen

Deze adviezen zijn gebaseerd op meer dan honderd wetenschappelijke studies naar de relatie tussen fictie en suïcidaal gedrag. Naast wetenschappelijke achtergrond werd er in de uitwerking van de adviezen ook rekening gehouden met de visie van fictiemakers en relevante stakeholders. In een grootschalige online enquête enerzijds en overleg met enkele organisaties uit het werkveld anderzijds werden zij bevraagd omtrent werken rond het thema zelfdoding.

Het hele onderzoek vind je hier terug.

top

Getuigenissen 

Welke invloed heeft een fictie-verhaal op een nabestaande na zelfdoding? Het verhaal van Silke lees je hier.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer