Zelfzorg voor naasten

Wanneer iemand in je omgeving aan zelfmoord denkt of een zelfmoordpoging ondernomen heeft, heeft dit ook op jou en andere mensen in de omgeving een grote impact. Op deze pagina lees je meer over de impact van suïcidaliteit op naasten en hoe je als naaste beter voor jezelf kan zorgen.

 

Impact op naasten

Zelfzorg

 

Impact op naasten

Emotionele reacties

“Soms begin ik te wenen zonder aanwijsbare reden. Het overvalt mij gewoon. Stel dat hij opnieuw een zelfmoordpoging onderneemt! Stel dat ik hem effectief verlies! Ik voel mij zo machteloos dat ik niets aan de situatie kan veranderen; dat ik niet méér kan doen dan wat ik doe en gedaan heb. Hoe is het zover kunnen komen? Hoe heb ik dit niet zien aankomen? Hoe heeft hij mij dit kunnen aandoen?! Het leven is oneerlijk! Laat ons hopen dat het ooit terug beter gaat!”

Volgende emoties komen vaak voor bij naasten:

 • Angst of wanhoop voor het mogelijke verlies
 • Onzekerheid over de toekomst
 • Verdriet of medeleven voor de pijn van je dierbare
 • Boosheid, frustratie of ontkenning
 • Machteloosheid omdat je de problemen niet kunt oplossen
 • Schuldgevoelens
 • Afschuw voor de gedachten van je dierbare

top

Lichamelijke reacties

Ook lichamelijk kan deze heftige periode een impact hebben. Volgende lichamelijke reacties komen vaak voor bij mensen die bezorgd zijn om iemand die aan zelfmoord denkt:

 • Akelige dromen of herhaalde nachtmerries
 • Overmatig zweten
 • Spierspanning
 • Hartkloppingen 
 • Snelle oppervlakkige ademhaling en duizeligheid
 • Een zenuwachtig gevoel bij situaties of activiteiten die aan de suïcidale persoon doen denken

top

Verhoogde prikkelbaarheid

Veel mensen die langdurig geconfronteerd worden met iemand die aan zelfmoord denkt, ervaren een verhoogd stressniveau dat zich uit op verschillende manieren:

 • Je merkt dat je weinig geduld kan opbrengen en bij de minste aanleiding emotioneel reageert
 • Je merkt bij jezelf concentratie en/of geheugenproblemen op
 • Je hebt moeite met inslapen omwille van het vele piekeren en /of wordt ‘s nachts herhaaldelijk wakker (door nachtmerries)

 

Emotionele en lichamelijke reacties en een verhoogde prikkelbaarheid zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Spreek hierover met je omgeving. Als deze reacties (een langere tijd) blijven bestaan, zoek dan professionele hulp.

top

Angst voor de factor ‘erfelijkheid’

Je vraagt je af of er nog mensen in je nabije omgeving suïcidaal zullen worden en/of dat ook jij nu een grotere kwetsbaarheid hebt om suïcidaal te worden. De literatuur geeft aan dat die kwetsbaarheid inderdaad hoger is binnen families waar suïcidaliteit voorkomt, maar dat wil niet zeggen dat zeker ook suïcidaal zal worden. Zelfmoordgedachten hebben altijd meerdere oorzaken (lees hier meer over oorzaken en het suïcidale proces).

 

Indien je gevoelens van hopeloosheid, neerslachtigheid of gedachten aan zelfdoding opmerkt bij jezelf en/of anderen, weet dan dat praten helpt, en dat je steeds beroep kunt doen op professionele hulpverleners. Blijf je liever anoniem? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn.

top

Zelfzorg

Zorgen voor iemand die aan zelfmoord denkt of die een zelfmoordpoging ondernomen heeft kan best zwaar wegen. Het is belangrijk om ook je eigen draagkracht in het oog te houden. Hieronder lees wat je kan doen om ook voor jezelf te zorgen.

Wat je zelf kunt doen

 • Zorg voor gezonde voeding; stel eventueel een weekmenu op. Het koken op zich kan al ontspannend werken.
 • Beweeg. Sporten mag maar is geen must. Ook met de hond wandelen, de trap nemen, het gras maaien, etc. zijn gezonde vormen van beweging.
 • Wees creatief. Of het nu tuinieren, lezen, koken, breien, etc. is, hobby's halen ons stressniveau naar beneden.

Wat je met anderen kunt doen

 • Bel eens een vriend of voor een goeie babbel
 • Spreek met vrienden af om iets leuks of ontspannend te doen
 • Indien je kinderen hebt, spreek dan eens af met andere gezinnen met kinderen, zodat de kinderen ook afleiding hebben

Professionele hulp zoeken

Wanneer je klachten langer aanhouden of ernstiger worden, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken.

 • Ga langs bij je huisarts als je je zorgen maakt over je fysieke of mentale gezondheid
 • Maak een afspraak met een psycholoog of psychotherapeut; gesprekstherapie kan je helpen om terug een gevoel van controle te krijgen over een overweldigende situatie. Hij of zij kan je ook ontspanningstechnieken aanleren.
 • Neem contact op met de Zelfmoordlijn

 

Meer tips die je helpen om je veerkracht te verhogen, vind je op Check jezelf.

Ouders van een kind dat aan zelfmoord denkt, kunnen voor tips en ondersteuning terecht op Help! MIjn kind denkt aan zelfmoord.

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer