Professionele hulp zoeken voor anderen

Als je vermoedt dat iemand in je omgeving aan zelfmoord denkt, doe je er goed aan de persoon aan te moedigen om contact te zoeken met professionele hulp.

Bij acute nood
Bij het aanpakken van de probleemsituatie

Bij acute nood:

top

Bij het aanpakken van de probleemsituatie:

  • De huisarts kan de persoon die het moeilijk heeft zelf helpen of doorverwijzen naar een hulpverlener in zijn of haar buurt. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn (vb: psycholoog, psychiater, therapeut), of een officiële instantie voor geestelijke gezondheidszorg (vb: Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, Psychiatrisch Ziekenhuis, …).
  • Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de behandeling en preventie van geestelijke gezondheidsproblemen. Men kan er op afspraak (en bij voorkeur op verwijzing) terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische hulp.
  • Bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) kan men terecht met allerlei vragen en problemen met betrekking tot welzijn: relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen, vragen in verband met criminaliteit, ... . De toegang tot de CAW is laagdrempelig en de eerste hulp is gratis. Jongeren kunnen terecht bij JAC, het jongerenaabod van het CAW, of het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

De sociale kaart geeft een overzicht van alle vormen van sociale en psychologische hulpverlening die in jouw gemeente of regio beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over geestelijke gezondheidszorg kan je terecht op de website Geestelijk Gezond Vlaanderen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer