Suïcidepreventie in de CGG voorzieningen

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt laagdrempelige hulpverlening voor mensen met een ernstige psychische problematiek. 

De werking van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

De werking van een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn daarvoor meestal aparte teams voor volwassenen, ouderen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit 1 of meerdere psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd.

Een CGG biedt 2 soorten hulpverlening:

  • medisch-psychiatrische: een psychiater stelt een diagnose en schrijft (indien aangewezen) medicatie voor.
  • psychotherapeutische: psychologen of andere gekwalificeerde medewerkers gaan een reeks gesprekken aan met de cliënt. De cliënt kan zo een aantal emoties of ervaringen beter verwerken.

In een CGG bespreekt het team elke aanvraag op een multidisciplinair overleg en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. De hulpverlening in een CGG gebeurt tijdens ambulante consultaties. Er is dus geen opname of verblijf.

Wanneer er sprake is van suïcidaliteit bij aanmelding, voorziet het CGG een versnelde instroom.

top

.

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer