Folders en brochures

Folder 'Als het leven ondraaglijk lijkt ... praten helpt' (eerstelijnsdiensten)

Deze folder richt zich tot mensen die een suïcidepoging ondernomen hebben. Ze is gemaakt voor eerstelijnsdiensten (bv. politie, huisartsen, ...) die ze kunnen bezorgen aan mensen na een poging.

Klik hier om de folder te downloaden.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze folder?

Na een zelfmoordpoging: Gids voor naasten

Deze gids bevat informatie voor mensen uit de omgeving van iemand die een suïcidepoging ondernomen heeft. Zowel rond hoe je omgaat met de persoon die een poging gedaan heeft als hoe je daarbij voor jezelf kan zorgen.

Download hier de brochure.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze gids?

Folder 'Ik wil mijn werk maken over zelfdoding'

Deze folder is bedoeld voor leerlingen, studenten, leerkrachten en docenten die een taak of opdracht willen (laten) maken over zelfdoding.

Klik hier om de folder te downloaden.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze folder?

Folder vormingen Werkgroep Verder na Zelfdoding

Deze folder geeft u een overzicht van het vormingsaanbod van Werkgroep Verder na Zelfdoding. 

Klik hier om de folder gratis te downloaden.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze folder?

Folder Steun de Zelfmoordlijn

Folder voor mensen, organisaties en bedrijven die het Centrum ter Preventie van Zelfdoding willen steunen met een inzamelactie, bekendmakingsactie of schenking.

Download hier de steunfolder van de Zelfmoordlijn

Gids na zelfdoding

'Gids na zelfdoding, praktische en administratieve informatie voor nabestaanden na zelfdoding' is een hulp- en steunmiddel na een zelfdoding van een naaste. Je vindt hier alle nodige informatie over de eerste praktische regelingen, administratieve formaliteiten, het rouwproces na zelfdoding en gepaste hulpverlening. 

Flyer BackUp

Deze flyer is bedoeld om de app BackUp bekend te maken.

BackUp is een mobiele applicatie die houvast wil bieden bij zelfdodingsgedachten. De app bevat verschillende tools die je kunnen helpen een crisis te overbruggen of een volgende crisis te voorkomen. Ook als je er wilt zijn voor iemand anders kun je met BackUp aan de slag.

Klik hier om de flyer gratis te downloaden.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze flyer?

Omgaan met zelfbeschadiging. Een gids voor ouders en hulpverleners

Deze brochure is bedoeld voor ouders en hulpverleners die geconfronteerd worden met jongeren die zelfverwondend gedrag vertonen. Je vindt er informatie in over hoe je zelfverwondend gedrag kan herkennen, wat mogelijke oorzaken en gevolgen zijn en hoe je er als ouder of hulpverlener mee kan omgaan.

De brochure is gratis te downloaden.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze gids?

Flyer Think Life

Infofiche met informatie over de online zelfhulpcursus Think Life. Bedoeld voor iedereen die informatie over Think Life wenst te verspreiden. 

Download hier de infofiche.

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze flyer?

Pagina's

© Zelfmoord1813 - disclaimer